Αναρτήθηκε η Προκήρυξη του αγώνα:
http://www.ioi.gr/imag…/pdf_ioi/IONIANCUP/…/nor_isc_2018.pdf

και η Δήλωση Συμμετοχής:
http://www.ioi.gr/…/pdf_i…/IONIANCUP/2018/isc_entry_form.pdf